Våra Poddar

25) Pensionssystemen hotade - hotar samhällskontraktet 
Frågan för dagen är har vi pensionssystem som står rycken i en värld med minus eller nollränta och en befolkning som blir allt äldre.
I dessa dagar är Frankrike delvis lamslaget av strejker och demonstrationer.Fackföreningar och allmänhet protesterar mot förändringar av pensionssystemet.
Men vi har haft stora strider om pensioner i Sverige också. På 50-talet förorsakade pensionerna regeringskris och folkomröstning och förslaget om allmän tilläggspension. Arbetsgivarna i Sverige betalar in 16 procent på våra inkomster till staten för att finansiera den allmänna pensionen. Dessutom betalar arbetsgivarna in 2,5 procent till premiepensionen alltså totalt 18,5 procent. Till det kommer tjänstepensioner och eventuella privata pensioner. 
26) Kriminalitet - svår fråga med komplicerade svar
Brott och straff är en fråga som finns högt på den politiska agendan och regeringen har bland annat presenterat ett 34 punktprogram med förslag till åtgärder mot gängkriminaliteten. Sverige ska på sikt också få 10000 fler poliser. Inom politiken pågår en daglig kamp för att visa hur handlingskraftig man är när det gäller att bekämpa brottsligheten. I den kampen uppstår många påståenden och förslag till åtgärder som kanske inte alla är så väl förankrade i fakta och erfarenhet.
Därför har vi bett professor Sven-Åke Lindgren komma till studion för ett samtal om kriminaliteten, dess struktur och vägen framåt. 
20200201

28) Konsten att sänka hyran med
28 000 kr per år

Nu kan hyror sättas genom bruksvärde, presumtionshyror, via investeringsstöd eller privata uppgörelser mellan värd och hyresgäst. Den genomsnittliga skillnaden i hyra mellan en trea med investerings-stöd och en lägenhet med presumtions-baserad hyra är 28000 kr per år.
För att reda i röran kring våra hyror har vi tagit hjälp av Joakim Acari, VD för Botrygg i Göteborg, ett företag som bygger med så mycket investeringsstöd som möjligt.
20200216
28) Public Service i politikens tjänst
Media i allmänhet och public service i synnerhet är under attack från politiker i en rad länder som Polen och Ungern. Nu väntar man i England med spänning på vad som ska hända med BBC, public service urmoder och en förebild för många mediebolag världen över.
Premiärminister Boris Johnson verkar vilja banta budgeten rejält.
I Sverige har vi en pågående debatt om SVT:s och SR;s roll. Tidigare den här veckan har sverigedemokraterna, sveriges just nu största parti enligt opinionsmätningarna, i kulturutskottet föreslagit att chefer från svt och sr skulle komma till kulturutskottet för en diskussion om enskilda program. Det förslaget tillbakavisades av utskottet. 
För att samtala om medias ställning i allmänhet och public service i synnerhet har vi som gäst seniorprofessorn Lennart Weibull från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.
20200223

Vi som håller i den här podden är Ulf Källström och Janne Lundgren. 

Det är vi som syns i bilden här ovan. Janne till vänster och Ulf till höger. Sammanlagt har vi jobbat med allt möjligt i mer än 100 år och tycker att mycket av den information vi får nu är alldeles för ytlig och kort. Det är många gånger svårt att förstå varför saker och ting inte fungerar. Därför vill vi med den här podden “Perspektiv Göteborg” försöka komma lite djupare i olika frågor. Vi bjuder in en gäst som vi tror kan göra oss och du som lyssnar lite klokare. 

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress
 

<a href="https://freesitemapgenerator.com/">Free xml sitemap generator</a>