"Om Trump sitter kvar försvinner demokratin i USA"

Fyrbåken för demokrati har under många generationer varit USA. Under Trumps första fyra år har det visat sig att det är en demokrati med många tveksamheter. Vi kan tycka vad vi vill om Trump men han har lyckats blottlägga många brister i det demokratiska systemet. Det står mycket på spel i årets presidentval. Hela statsskicket i USA är hotat genom försöken att misstänkliggöra valsystemet till att ta ifrån de amerikanska myndigheternas deras självständighet. Det amerikanska presidentskapet under Trump håller på att centralisera makten till Vita huset och presidenten själv. 
För att reda i detta komplexa ämne har vi idag hjälp av Staffan I Lindberg professor i Statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Staffan arbetar i första hand med att leda arbetet inom 180 miljoners projektet Varianter av demokrati. I det projektet mäter man demokratins utveckling sedan 1789 till idag i över 200 länder med hjälp av närmare 500 kriterier som bedöms av över 3000 landsexperter.
 20201021

Faktabakgrund

Om Staffan I Lindberg kan du läsa här och om projektet
Variens of Democracy som har en fulladdad hemsida.
Vetenskapsradion om Trump och hotet mot vetenskapen
Utrikespolitiska institutet om USA - demokrati och rättigheter
“Därför kan Trump inte ta död på den amerikanska drömmen”, säger professor Erik Åsgård
Så hotas demokratin i USA skriver Lennart Pehrson i  tidskriften Kvartal
The Very Structure of Modern Government Is Under Legal Assault En artikel i NYT som analyserar de amerkanska myndigheternas ställning i förhållande till de lagar som stiftas.
The Democracy Reform Paradox en artikel där man diskuterar svårigheterna med att reformera USA:s konstitution
Så försöker högerextremister tvinga fram ett inbördeskrig
När vänner blir politiska fiender. Anne Appelbaums bok"Twilight of democracy. The seductive lure of authoritarianism" enligt Göran Rosenberg
USA har ännu inte sett sin Mussolini Håkan Boström, GP.
Donald Trump hotar hela den globala demokratin enligt en ledare i DN
Därför ser Illinois fjärde distrikt ut som en grand danois. Om konsten att manipulera valdistriksindelningen