Joakim Acari 20200215 Joakim Acari 20200215

27) Konsten att sänka hyran med 28 000 kr per år
Nu kan hyror sättas genom bruksvärde, presumtionshyror, via investeringsstöd eller privata uppgörelser mellan värd och hyresgäst. Den genomsnittliga skillnaden i hyra mellan en trea med investeringsstöd och en lägenhet med presumtionsbaserad hyra är 28000 kr per år.
För att reda i röran kring våra hyror har vi tagit hjälp av Joakim Acari, VD för Botrygg i Göteborg, ett företag som bygger med så mycket investeringsstöd som möjligt.
20200216

Faktabakgrund

Göteborgs kommuns prognoser för bostadsbyggandet 2020
SCB:s statistik om hyror och hyressättningsmodeller för 2018
Så ska hyreshöjningarna i Berlin stoppas

Hyrorna ökar i nyproduktionen trots subventioner
SOU 2017:65 Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra 
Det behövs ett gemensamt grepp om bostadsförsörjningen anser SKR, Sveriges kommuner och regioner
Jämförande byggkostnader i EU
Striden inom hyresgästföreningen i västra Sverige enligt GT
Hyresgästföreningens ekonomi enligt Hem&Hyra

Kontakta oss

Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress