Sven-Åke Lindgren Sven-Åke Lindgren

26) Kriminalitet - svår fråga med komplicerade svar

Brott och straff är en fråga som finns högt på den politiska agendan och regeringen har bland annat presenterat ett 34 punktprogram med förslag till åtgärder mot gängkriminaliteten. Sverige ska på sikt också få 10000 fler poliser. Inom politiken pågår en daglig kamp för att visa hur handlingskraftig man är när det gäller att bekämpa brottsligheten. I den kampen uppstår många påståenden och förslag till åtgärder som kanske inte alla är så väl förankrade i fakta och erfarenhet.
Därför har vi bett professor Sven-Åke Lindgren komma till studion för ett samtal om kriminaliteten, dess struktur och vägen framåt. 
20200201

Faktabakgrund

Regeringens förslag till åtgärder mot gängkriminaliteten hittar
man i 34-punktprogrammet
Här finns riksdagens justitieutskott och deras pågående ärenden  
Polisens egen hemsida om fakta och brott
Brottsförebyggande rådet har en mycket fullmatad hemsida om brott och en omfattande statistik
Dagens gäst Sven-Åke Lindgren har en egen blogg med intressant läsning
SOM institutet har i många år mätt förtroendet för offentlig förvaltning och där kommer polisen alltid högt
SCB: Fler upplever brottslighet och vandalisering i sitt bostadsområde
Europiska jämförelser om brott
Regeringen vill höja straffen för våldtäkt
Polisen fokuserar på mc-gängen 
Drogmarknaden anledning till kriminella uppgörelser