AI hot eller hopp
AI eller Articifiell Intelligens har under senare år seglat upp som det stora samtalsämnet när man diskuterar vår framtid. Många ser det som en fortsättning på IT-eran med enorm potential för fortsatt snabb teknisk och ekonomisk utveckling. Andra däremot menar att jobben kommer att försvinna, AI:s potential är så stor att själva mänsklighetens existens står på spel om vi inte begränsar AI:s utveckling.
Dagens gäst Catarina Gunneberg har ägnat i princip hela sitt liv åt datavetenskap sedan hon tog sin examen Computer Sience i Lund 1988. Catarina är sedan mars 2018 vd för Findwise AB. Catarina kommer närmast från Volvo Group IT och har arbetat med Information Management & Analytics sedan 2009. 
Findwise grundades 2005 för att som konsulter lösa informationsutmaningar och har sedan dess arbetat med ledande teknik inom AI, maskininlärning och textanalys.
-Likt resan och erfarenheten med Volvo Group ser jag att Findwise rör sig från mot analys och AI. Findwise enorma kunskapskapital, framförallt inom sökteknik och Information Management, kommer att vara avgörande när vi hjälper våra kunder att bli mer datadrivna, säger Catarina.
Idag har Findwise +120 experter inom Information Management, Data Science och sökteknik. Fler än 450 kunder världen över har visat förtroende för Findwise tjänsteutbud, i över 1700 projekt.
20180922

Faktabakgrund
Vinnova har skrivit en omfattande rapport om AI och den potentiella utvecklingen och möjligheterna för Sverige att konkurrera. I dagsläget är deras bedömning att vi ligger lite efter.
Digitaliseringen avgör Sverges framtid som ledande nation säger 
Pontus Braunerhjelm, professor KTH, BTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum
AI historik och definitioner enligt wikipedia
Här finns minst 105 artiklar om AI
Om du gillar poddformatet kan du här lyssna på en specialiserad AI-podd.
Max Tegmark om hur vi ska bli stärkta och inte överkörda av AI
Elon Musk: AI ett hot mot mänskligheten
Vi fokuserar på fel hot tycker Devdatt Dubhashi, professor på Institutionen för data- och informationsteknologi på Chalmers.
Sverige måste satsa på AI innan det är försent.

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress