Byggregler har i debatten om det för låga byggandet pekats ut som en av orsakerna till de höga byggkostnaderna. För att borra djupare i den frågan är vår gäst Kurt Eliasson. Kurt är en av två statliga utredare som ansvarar för Kommittén för modernare byggregler. Uppdraget är att se över och modernisera bland annat delar av plan-och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Med moderniserade regelverk hoppas man kunna gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande.
Kurt Eliasson har en bakgrund som VVS-montör ombudsman på hyresgästföreningen och direktör i Riksbyggen innan han blev VD i Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden. Från 2006 till sin pensionering 2016 var Kurt Eliason VD för SABO. Kopplat till detta uppdrag har han haft en mängd internationella uppdrag. 
20180915

Fakta och bakgrund
"De svenska byggreglerna ska i framtiden vara utformade så att de bidrar till ökad konkurrens och så att byggherrar och entreprenörer får utrymme att utveckla bättre och billigare lösningar": sa bostads- och digitaliseringsministern när Kommitten för modernare byggregler tillsattes. Här finns direktiven.
Och här kommer en redovisning av utredningen
Visste du att av den totala produktionskostnaden av en bostad så är byggkostnaden bara 52 procent säger byggindustrin
Boverket jämförde svenska byggkostnader med andra nordiska länder 2014
Nu vill regeringen sänka kraven på bostäder för att få fram fler och billigare bostäder.
Om du vill få en känsla för vad och hur mycket byggregler det finns titta gärna in på Boverkets sida.
Och här hittar du olika fastighetsägares syn på byggreglerna.
Finansministern anser att produktiviteten i byggbranschen måste öka.

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress