Lägg ned landstingen i nuvarande form, satsa på en dansk modell för sjukvården och ta större hänsyn till patientunder-laget i planeringen. Det är några recept i den här podden. Den handlar om den rasande debatt om den svenska sjukvårdens centralisering och medföljande hot mot många både stora och mindre sjukhus som pågår.
Vår gäst är den här gången professor Ingvar Karlberg vid Göteborgs Universitet. Ingvar Karlberg har på nära håll följt koncentration och centralisering av sjukvården sedan 1980-talet som berörd läkare, som medicinalråd i socialstyrelsen med särskilt ansvar för vårdstrukturen, som konsult för landstingens strukturarbete och som forskare.2018-05-22
Lyssna här

Fakta och bakgrund
Debatten om centraliseringen av den svenska sjukvården tog riktig fart med två TV-program om sjukhuset i Västervik.
Att de små akutsjukhusen lagts ned på oriktiga grunder är ett argument.
KD och SD vill ha statliga sjukhus.
I Göteborg anser läkare på Drottning Silvias Barnsjukhus att hela verksamheten är hotad.
Det centrala i debatten gäller om det är koncentration eller centralisering som leder till bättre vård. Den utredare som står i centrum för debatten anser att han missförståtts. Utredningen leder till hejdlös koncentration tycker en del kritiker.
En europeisk jämförelse för den som vill jämföra Sverige med övriga Europa finns här.

 

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress