De dolda makthavarna-kommundirektörerna
Kommunerna i Sverige hade 2017 tillsammans en budget på 662 miljarder. En ofattbar stor summa. Av pengarna gick t ex 43% till att driva skola och utbildning i alla olika former, äldreomsorgen behövde 18%, insatser för funktionshindrade 11% och ekonomiskt bistånd 2%.
Kommunalskatterna har ökat och nu nått en nivå som kan vara svår att höja ytterligare. Betyder det sämre offentlig service eller andra finansieringsformer? Många anser att det är den åldrande befolkningen som är orsaken till kostnadsökningarna men nya forskningsrapporter pekar istället på att det är löneökningar som ligger bakom. Det några av frågorna som vi behandlar i podden.

Möt i det här samtalet Peter Lönn kommundirektör i Härryda kommun, en av de 290 kommundirektörer som finns i Sverige. Kommundirektören är den som ska verkställa kommunstyrelsens beslut och ytterst är ansvarig för att de styrande politikerna får ett opartiskt underlag för sina beslut.
Men vilken makt har egentligen en kommundirektör och vad kan hen göra för dig som invånare? Det är några av de frågor som vi tar upp i det här samtalet.

Faktabakgrund

SKL, Sveriges kommuner och landsting är den organisation som kommuner och landsting tillsammans använder för att påverka regering och andra myndigheter i frågor som rör medlemmarna.
Här finns en gedigen beskrivning av kommunernas ekonomi.
Höstens ekonomirapport varnar för stora ekonomiska utmaningar
Om du vill jämföra olika kommuner så finns i öppna jämförelser SKL:s egna beskrivningar av de olika kommunernas prestationer.
Kommunalskatternas utveckling finns att läsa om på ekonomifakta.
Det är inte den åldrande befolkningen som driver upp kostnaderna, det är löneökningar säger en ny rapport.
Statistik och uppgifter om olika kommuners ekonomi och satsningar hittar du i Kolada.
Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 är en genomgång av trender och prognoser för att skåda in i framtiden för våra kommuner.
För diskussion om digitalisering och framtiden för kommunerna finns en tidning.

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress