Digitalisering - en revolution i det tysta

Digitalisering låter tekniskt och lite tråkigt. Men det är är istället en utveckling som varje dag ändrar ditt liv lite grann. Och mycket snabbare än du tror kommer mycket av din vardag att förändras mycket. Så blir det om vi ska tro dagens gäst Anders Källström som arbetat med frågan under många år. Många affärer och köpcentra kommer att försvinna genom att vi köper allt mer över nätet. Vi kommer att hyra istället för att köpa och vi kommer att få mer fritid och tidigare pension. Men många kommer också förlora jobbet och kanske får vi medborgarlön istället för jobb. Att en revolution väntar råder det ingen tvekan om ifall vi ska tro Anders. Välkommen att lyssna på en laddad podd om vår framtid.
20181020
Missa inte våra övriga poddar

Faktabakgrund

Vinnova har publicerat en rapport där man försöker beskriva Sveriges läge i digitaliseringen. DN:s fakta i frågan anser att Sveriges framtid avgörs av digitaliseringen.
Vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. Digitaliseringen är omfattande och den påverkar oss alla: säger det statliga Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet har inrättats av regeringen för att driva på digitaliseringen i Sverige.
Från den 1 september i år har vi också en särskild Digitaliseringsmyndighet.
De stora mängder data som genereras från digitala enheter skapar oändliga möjligheter för innovativa tjänster och produkter. Samtidigt möjliggör datamängderna att medborgares och kunders beteende och intressen kan spåras, vilket ger upphov till svåra frågor om integritet och säkerhet skriver Göteborgs Universitet i introduktionen till forskning om samhällets digitalisering. 
Många företag publicerar rapporter om digitaliseringens välsignelser och förväntningar om framtiden, ett sådant är Visma.

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress