18) Energiproduktionen-ödesfrågan för vår framtid
Fundamentet för omställningen av våra samhällen, för att rädda miljön och framtiden för våra barn och barnbarn, är energiproduktionen. Samtidigt som investeringar i förnybara energikällor ökar kraftigt ökar också energikonsumtion snabbt. Går det verkligen att nå en punkt där fossilbaserad energi minskar tillräckligt snabbt för att utsläppen ska minska tillräckligt för att åtminstone 2% målet i Parisavtalet ska kuna nås.
Till vår hjälp idag har vi professor Tomas Kåberger från Chalmers som forskar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor
Missa inte våra övriga poddar
20190527

Faktabakgrund


En av Tomas Kåbergers artiklar om möjligheterna att ersätta olja, gas och kol med förnybara energikällor
Mer om Tomas Kåberger
Kina skaffar sig inflytande genom satsningar på solkraft
Statistik och beskrivning av den framtida energimarknaden från International Energy Agency
Energiomvandlingen måste gå fortare anser World Economic Forum
BP:s årliga genomgång av världens energianvändning
Lyft för norska oljeinvesteringar
Bli din egen energiminister genom att simulera elproduktionen i Sverige
Dyrare kol och billigare sol i IEA:s årsrapport
Den internationella energitillförseln domineras till 85% av fossila bränslen
Nej, FN:s klimatpanel förordar inte utbyggnad av kärnkraft
Forskare från Chalmers förordar färdplan för att med CCS-teknik drastiskt sänka utsläppen av CO2

Kontakta oss

Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress