Lennart Weibull GU Lennart Weibull GU

Förtroende - en politisk fråga
Vad betyder det för förtroendet för institutioner när hela havet stormar i många länder, USA har en president som hela tiden ljuger, England en primiärminister som bryter mot lagen, Ungern en regering som tar över alla media, ett Ryssland som lägger sig i och försöker påverka andra länders val, en partiledare i Sverige som vill lägga ned p3 
Och hur ska man förstå att 33% av anhängare till Liberalerna har högt förtroende för en serie samhällsinstitutioner medan motsvarande siffra för Sverigedemokraternas anhängare är 3%.
Är M:s förslag till ett avsmalnat uppdrag till SVT kombinerat med reklamfinansiering ett försök att minska SVT:s inflytande? Det är några av frågorna som vi samtalar om med Lennart Weibull. Han är en av initiativtagarna till SOM-institutet. Lennart är professor emeritus i massmedieforskning vid JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) och sedan 2013 seniorprofessor med placering vid SOM-institutet. Hans forskningsintresse är framför allt mediehistoria, medieanvändning och opinionsbildning. Han driver flera projekt inom SOM-institutet.
20190929

Faktabakgrund

Förtroendebarometern, den årliga mätningen av vilket förtroende vi har för olika samhällsinstitutioner, politiska partier, företag och medier
SVT:s väljarbarometer inklusive Novus mätning för september 2019 som visar SD som näst största parti
Rekordsiffra för SD i svensk väljaropinion som är en sammanställning av olika opinionsinstituts mätningar.
Boken som försöker fördjupa den spretiga diskussionen om fejk, filterbubblor, faktaresistens och fula nättroll genom analyser och presentation av aktuell forskning hittar du här
Institutet för mediestudier försöker i en bok att argumentera för högre kvalitet på det journalistiska arbetet.
Specialundersökning av göteborgarnas förtroende för sina lokala och regionala politiker och institutioner.
Nyheter - allt mer en tolkningsfråga undrar Institutet för mediestudier
Medieakademin publicerar också varje år en maktbarometer. Aftonbladet rapporterar om 2019 års upplaga
Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. 

Kontakta oss

Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress