Hur ska vi klara förändringarna?

Vi förändrar oss och vår omvärld förändras också i snabb takt. Hur ska vi egentligen se på förändringar och hur hanterar vi förändringar? Med digitalisering, automation och den industriella revolutionen 4.0 väntar stora och svåra omställningar på samhällets alla områden. Lägg till det populismens framfart i våra demokratier, det förändrade politiska landskapet i Sverige och svenska mediers mest rapporterade person Donald Trump så behöver vi samtala om vad förändringar gör med oss på arbetsplatsen och i privatlivet.
Bo Arnell heter vår gäst. Han har varit informationschef, utvecklingschef och HR-chef i västsverige och har dessutom jobbat som förändringskonsult inom det som ibland kallas Change Management. Där har han jobbat i Sverige och Europa med företagsledningar vars företag stått i stark förändring 
och som behövt göra starka och tydliga förändringar av sin
verksamhetsinriktning och inre kultur.
Efter studier i USA, Lund och senare i England (London School of Economics) studerade han amerikansk och internationell politik och har sedan dess haft det som sitt huvudintresse. På senare år har han fascinerats av Donald Trump och de två första åren av hans presidentskap. 20190203

Faktabakgrund

För att klara förändringar behöver man veta vad som gäller. Nordicom har gjort en undersökning som visar att ungdomar mellan 16-19 år verkar ha mycket svårt att skilja på reklam och nyheter
Donald Trump dominerade nyhetsflödet i svenska medier 2018 med nästan dubbelt som många nyhetsinslag som Stefan Löven
Ett företag som jobbar med förändringar och komminkation är Astrakan
Inom den offentliga sektorn vet man att stora förändringar väntar och SKL har en rad kurser och artiklar i ämnet.
Förändringsledning kan se ut på olika sätt. Wikipedia redovisar fyra olika modeller

Klara Palmberg Broryd, Strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun pratar om hur man kan lyckas med förändring i stora komplexa system. Ett sätt är att fokusera på de som vill förändra. Ofta lägger vi mycket tid på att få med de som inte vill. Forskning visar att det räcker med att 23 procent i ett system förändrar sig, sen följer resten med.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat sin första rapport om att leda förändringsarbete i offentlig sektor. Här finns mycket att lära.
Svenskt näringsliv har publicerat en film som visar förändringar inom en rad områden och ställer frågan "Hänger vi med"
För en utförlig presentation av Donald Trump trycker du här.

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress