Individualiseringen - vid vägs ände

Segregation, integration och de ökande ekonomiska klyftorna i Sverige liksom i en stor del av världen är några av de mest centrala politiska frågorna. I Sverige har enligt SCB de 10% med högst inkomst i princip lika stor disponibel inkomst som de 50% av befolkningen som tjänar minst. Vår gäst idag är Ove Sernhede professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.
20190330  
Missa inte våra övriga poddar

Faktabakgrund

För en historisk tillbakablick och kritik mot den samhällsutveckling som Sverige genomgått under de senaste årtiondena kan man läsa Ove Sernhedes analys.
Statistik om socioekonomiska förhållanden i Göteborg och olika områden inom staden finns i Göteborg Stads statistikdatabas.
Om du vill veta mer om Skolresultat nedbrutet på skolnivå finns det samlat hos Skolverket
SCB:s senaste sammanfattning av hushållens ekonomi visar att 2017 var medianinkomsten 248400. Andelen personer med låg ekonomisk standard har ökat med en procentenhet sedan 2011, från 13,9 till 14,9 procent.
De ökande ekonomiska klyftorna i samhället visar sig bland annat genom att andelen hushåll med låg respektive hög ekonomisk standard båda har fördubblats unde perioden 1991-2017
Eurostat har en jämförelse av inkomstklyftorna inom Europa

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress