Möt Peter Lennby som driver en skulpturpark med vinst. Kulturellt entreprenadskap har efterlysts från många håll. men hur ska det gå till har det varit svårare att få svar på. En person som verkar ha lyckats med det är Peter Lennby som beskriver sig själv som lantbrukare/TV-producent/utställningsanordnare som sedan 2007 har drivit Pilane skulpturpark på Tjörn. Skulpturparken har nu över 100 000 besökare per år trots ett läge som inte är direkt vid allfarvägen. Pilane ligger granne med ett gravfält från 500 år före Kristus. På området strövar en flock får som också ägs av Peter.
-Första året bekostade jag allting själv och tog inget inträde. Jag hade inte tänkt mig någon fortsättning men när jag såg intresset och engagemanget från besökarna kände jag mig nästan tvingad att fortsätta: säger Peter Lennby
Nu 12 år senare är Pilane skulturpark ett av få exempel på att kultur kan vara en lönsam affär. En del av överskottet används till att finasiera nya skulpturer.
Det är besökarna som finansierar utställningarna genom entréavgifter och publikökningen gör det möjligt att satsa ännu mera på att visa spännande konst av världsklass: säger Peter Lennby
Några exempel från årets utställning hittar du nedan
20181013

Faktabakgrund

Pilanes egen hemsida beskriver utställning 2018 som är slut nu men beskriver också områdets historia från inlandsisen till våra dagar.
Tillväxtverket har skrivit en rapport om förutsättningarna för kreativt entreprenörskap som visar på möjligheter men ochså svårigheter.
Kritiken mot att se kulturen som en affärsmöjlighet har varit hård och frågan har delat Kultursverige.
En mer närgången studie av kulturellt entreprenörskap i Norrköping beskriver svårigheten i att fånga in en verksamhet som berör många olika områden i samhället.
På högskolor och universitet bedrivs många utbildningar inom kulturellt entreprenörskap, Göteborgs Universitet är pionjär och har det mest omfattande progammet.
De första studenterna från det treåriga programmet har tagit sin examen och det verkar ha varit en krokig resa.


 

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress