Miljöekonomi-en svårknäckt nöt

En höjning av bensinskatten i Frankrike skapade de gula västarna och regeringskris. Det var konkret miljöekonomi som blev politik. Annars definieras miljöekonomi som konsten att på ett effektivt sätt hushålla med samhällets begränsade resurser på ett långsiktig hållbart sätt.
Det kan till exempel göras genom att analysera hur man med styrmedel, alltså skatter, bestämmelser och subventioner kan hantera miljöproblem. Det är inte bara klimat, det är biologisk mångfald, kemisk förgiftning av mark och vatten, vattenbrist, utfiskning och en rad andra problem. För att hjälpa oss att reda i allt detta har vi som gäst i dag Thomas Sterner professor i miljöekonomi vid Göteborgs Universitet.
20191214

Faktabakgrund

Mer om professor Thomas Sterner finns på GU:s hemsida
Miljöekonomi som det beskrivs av Naturvårdsverket
Metoder och priser på vår miljö enligt Naturvårdsverket
Konjunkturinstitutets rapport Miljö, ekonomi och politik 2018
Artikel som sammanfattar komplexiteten i miljöekonomi
Sveriges miljömål visar omfattningen och alla sektorer som är berörda
Naturvårdsverket har också en mycket ambitiös uppföljning av hur väl eller icke väl vi klarar av att nå miljömålen
Skatten på el är mycket olika för oss som konsumenter och olika företag. Skatteverket håller reda på det.
Rise (tidigare Statens provningsanstalt) har tillsammans med Mat.se lanserat en databas som visar CO2 utsläpp för drygt 3000 olika matvaror.
Klimatförändringar hotar barn hälsa konstaterar Lancet countdown ett internationellt forskningssamarbete enligt DN