25) Pensionssystemen hotade - hotar samhällskontraktet
Frågan för dagen är har vi pensionssystem som står rycken i en värld med minus eller nollränta och en befolkning som blir allt äldre.
I dessa dagar är Frankrike delvis lamslaget av strejker och demonstrationer.Fackföreningar och allmänhet protesterar mot förändringar av pensionssystemet. Men vi har haft stora strider om pensioner i Sverige också.
På 50-talet förorsakade pensionerna regeringskris och folkomröstning och förslaget om allmän tilläggspension. ATP gick igenom i dåvarande Andra kammaren 1957 med röstetalen 115 mot 114 med en nedlagd röst. 
Nu finns inte ATP längre utan vi har alla allmän pension som det heter. Arbetsgivarna i Sverige betalar in 16 procent på våra inkomster till staten för att finansiera den allmänna pensionen. Dessutom betalar arbetsgivarna in 2,5 procent till premiepensionen alltså totalt 18,5 procent. Till det kommer tjänstepensioner och eventuella privata pensioner.
För att reda i allt detta har vi även idag hjälp av Evert Carlsson som är universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg.

Faktabakgrund

Striden kring ATP
Så här mycket får du i pension relativt din slutlön enligt Pensionsmyndigheten
TCO kräver höjd avgift till den allmänna pensionen och det gör också LO 
Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna
Pensionsmyndigheten om våra pensioner 
Hushållens finansiella tillgångar enligt SCB
Skandia i siffror, AMF i siffror och Folksam i siffror
Försäkringsbolagens tillgångar redovisas av SCB
Min pension berättar om pensioner i ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen
EU-domstolen tvingar fram förändringar i de svenska garantipensionerna