1) Bygga o Bo
Varför byggs det inte mer? Och hur kan nya hus bli så dyra? Vår gäst den här gången är Joakim Arcari  VD på Botrygg AB i Göteborg.

2) Sjukvården och dess patienter
Varför måste vi vänta så länge på att få träffa en läkare? Vår gäst Ulf Angerås kirurg och medicinsk rådgivare 

3) Kommunen och kontrollen 
Skandalerna har duggat tätt i Göteborgs Stad under våren. Vi pratar med Sven R Andersson, lekmannarevisor.
4) Sjukvårdens organisation
Lägg ned landstingen i nuvarande form, satsa på en dansk modell för sjukvården. Professor Ingvar Karlberg vid Göteborgs Universitet.
5) Skolan

Möt Agneta Ströberg som ägnat hela sitt liv åt skolan och därav drygt 20 år som rektor.
6) Byggregler
Kurt Eliasson, tidigare vd för Framtiden och SABO, är en av de två statliga utredare som jobbar med frågan om byggregler.
7) AI hot eller hopp

Catarina Gunnered, VD på Findwise AB lotsar oss genom AI-djungeln.
8) Kulturellt entreprenörskap
har efterlysts från många håll. Möt Peter Lennby som driver en skulpturpark med vinst.
9) Digitalisering-en revolution i det tysta

Många affärer och köpcentra kommer att försvinna. Vi kommer att hyra istället för att köpa och vi kommer att få mer fritid och tidigare pension. Så blir det om vi ska tro dagens gäst Anders Källström som arbetat med frågan under många år.
10) De dolda makthavarna-kommundirektörerna 
Möt i det här samtalet Peter Lönn kommundirektör i Härryda kommun, en av de 290 kommundirektörer som finns i Sverige. Tillsammans har kommunerna i Sverige en budget på 662 miljarder. Vad får vi för pengarna och hur får vi dom?
11) Hur ska vi klara förändringarna?
Med digitalisering, automation och den industriella revolutionen 4.0 väntar stora och svåra omställningar på samhällets alla områden. Lägg till det populismens framfart i våra demokratier. Vi behöver samtala om vad förändringar gör med oss på arbetsplatsen och i privatlivet. Till vår hjälp har vi Bo Arnell med bred erfarenhet av förändringsarbete. 
12) Individualiseringen - vid vägs ände
Segregation, integration och de ökande ekonomiska klyftorna i Sverige liksom i en stor del av världen är några av de mest centrala politiska frågorna. I Sverige har enligt SCB de 10% med högst inkomst i princip lika stor disponibel inkomst som de 50% av befolkningen som tjänar minst. Vår gäst idag är Ove Sernhede professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.
13) Klarar partierna digitalisering och turbulens?
Den långsiktiga trenden för våra politiska partier är allt färre medlemmar, allt fler partier och en alltmer fragmenterad medievärld.  Hur ska partierna nå ut med sina budskap i vår digitaliserade tid där vi alla kan välja på 100 tals olika källor för att bilda oss en uppfattning. Dagens gäst är professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld. 
14) Butiker i city hotade av ombyggnader, e-handel och koncentration
Butikerna i Göteborgs centrumstår inför stora hot och förändringar. Vår gäst är Bosse Jarland, VD för C.J. Josephssons Glas & Porslin AB. Josephssons är ett familjeföretag i fjärde generation. Startades 1866 av Bosses farfars far Carl Johan Josephsson
15) Vårt hotade valsystem
I regeringsförklaringen sa statsminister Löven att : “Valsystemets motståndskraft mot manipulation ska förbättras”. För att guida oss igenom hur vårt valsystem fungerar har vi idag bjudit in Bill Werngren som är kanslichef för valnämnden i Göteborg. Kommunerna är ansvariga för att arrangera val i Sverige.
16) Bilindustrin i en perfekt storm
Nästa bil blir kanske ingen bil.Elektrifiering, självkörande bilar och digitalisering håller på att helt revolutionera hela branschen. Vi närmar oss den punkt då antalet bilar i världen börjar minska. Vår gäst idag är Johan Karlberg sedan mer än 20 år konsult inom framförallt bilindustrin. Han är nu anställd och partner i ett världsomspännande konsultföretag som heter Roland Berger.
17) 5G - nyckeln till en ny värld
Dagens podd handlar om en av de mest omtumlande och samhällspåverkande uppfinningar som vi skådat under lång tid.  Nästan alla vet idag vad 4G och wifi kan vara i din smartphone men nu pratar allt fler om 5G. För att hjälpa oss förstå vilken betydelse 5G kommer att få tar vi idag hjälp av Tommy Svensson professor på Chalmers som under åtminstone de senaste 10 åren jobbat och forskat kring 5 G utvecklingen.
18) Energiproduktionen-ödesfrågan för vår framtid
Samtidigt som investeringar i förnybara energikällor ökar kraftigt ökar också energikonsumtion snabbt. Går det att nå en punkt där fossilbaserad energi minskar tillräckligt snabbt för att utsläppen ska minska för att åtminstone nå 2% målet i Parisavtalet ska kunna nås. Till vår hjälp idag har vi professor Tomas Kåberger från Chalmers som forskar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor
19) Har vi nu två nya block i Sveriges Riksdag?
Dagens podd handlar om de politiska strömmarna i väljarkåren och vad det kan betyda för riksdagsarbetet framöver. Enligt bland annat SIFO är SD Sveriges andra största parti. Attityderna till samarbete och överenskommelser med SD verkar också ha förändrats rätt kraftigt. Till vår hjälp att tolka läget har vi Sören Holmberg seniorforskare vid Göteborgs Universitet
20) Förtroende - en politisk fråga
Vad betyder det för förtroendet för institutioner när hela havet stormar i många länder. Förtroende för samhället och dess institutioner samtalar vi om med Lennart Weibull.  Lennart är professor emeritus i massmedieforskning vid JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) och sedan 2013 seniorprofessor med placering vid SOM-institutet.
21) Falska nyheter i politiken
Fake news eller falska nyheter är ämnet för dagens podd. Hur blir vi påverkade och vad kan vi göra för att vara säkra på att inte bli lurade av falska nyheter. Hur det politiska samtalet påverkas av falska nyheter och hur vi som medborgare ska kunna orientera oss samtalar vid med Henrik Ekengren Oscarsson om. Han är professor i statsvetenskap med särskild inriktning på valforskning.
Vi samtalar också om risken/möjligheten att Socialdemokraterna kan förlora sin ställning som största politiska parti i Sverige. 
22) Kommunstyrelseordförande-ett omöjligt uppdrag?
Är den ledande posten i en kommun ett uppdrag där man har möjlighet att bidra till utvecklingen på ett rimligt sätt. Den dagliga hetsen med otaliga ärenden som strömmar in, bevakning av media,interna krav,en opposition som ständigt manövrerar och samtidigt ansvar för en organisation med över 50 000 anställda. Vår gäst är Ann-Sofie "Soffan" Hermansson, som mellan 2016 och fram till mars 2019 var KSO i Göteborg men avgick efter att en extrakongress avsatt henne.
23) Miljöekonomi-en svårknäckt nöt
En höjning av bensinskatten i Frankrike var konkret miljöekonomi som blev politik. Annars definieras miljöekonomi som konsten att på ett effektivt sätt hushålla med samhällets begränsade resurser på ett långsiktig hållbart sätt. För att hjälpa oss att reda i allt detta har vi som gäst i dag Thomas Sterner professor i miljöekonomi vid Göteborgs Universitet. 20191214
24) Minusränta-himmel eller helvete
Under hösten har sparare med över en miljon kronor på sina konton i Danmark fått börja betala för alla pengar de sätter in på banken. Samtidigt får svenska staten betalt för att låna på den internationella marknaden. Företag med stora kassor har ingenstans att göra av med sina pengar. Det låter som upp och nedvända världen och är väl just det på sätt och vis. För att reda i allt detta har vi idag hjälp av Evert Carlsson universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg och med bakgrund i Swedbank, Carnegie, Öhman, Skandia och andra AP fonden
201912
25) Pensionssystemen hotade - hotar samhällskontraktet 
Frågan för dagen är har vi pensionssystem som står rycken i en värld med minus eller nollränta och en befolkning som blir allt äldre.
På 50-talet förorsakade pensionerna regeringskris och folkomröstning och förslaget om allmän tilläggspension. Arbetsgivarna i Sverige betalar in 18,5 procent på våra inkomster till staten för att finansiera pensionerna. Till det kommer tjänstepensioner och eventuella privata pensioner.