Skolan den eviga frågan för oss som far- o morföräldrar, föräldrar och för de elever som vi alla är engagerade i. Det finns knappast någon fråga som kan engagera över generationsgränser och under hela livet som skolan. De allra flesta av oss tillbringar också en femtedel av vårt liv i skolan. Agneta Ströberg har som lärare och rektor varit i skolan hela sitt liv genom att efter lärarexamen nu arbetat mer än 40 år i skolan. De senste drygt 20 åren som rektor på olika skolor. Vilka har de stora förändringarna varit, är Pisaresultaten rättvisande, har politikerna för stort inflytande över skolan och dess arbetssätt. Det är några av frågorna som vi tar upp i podden som du kan lyssna på här.
20180901

 

Faktabakgrund
Det finns en rad olika sätt att bedöma den svenska skolan. DN:s serie Fakta i frågan gör ett mycket ambitiöst försök.
Vem ska egentligen bestämma i skolan, rektor, lärare, elever föräldrar eller politiker. Lärarna måste få mer att säga till om tycker två debattörer. 
Var är rektorerna i dagens debatt?
Författaren Niklas Krog sitter på stol nummer sex i Svenska barnboks-akademien. Krog oroas av växande skillnader mellan skolor och att en utbildningsunderklass skapas.
Arbetsformerna och pedagogiken i skolan har det stått strid om i årtionden. Hjärnforskaren Martin Ingmar har sin åsikt klar. 
Lärarnas status kan höjas om vi lär av forskningen anser professor Henreksson.

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress