Varför måste vi vänta så länge på att få träffa en läkare? Sverige har fler läkare per invånare än nästan alla andra länder inom OECD ändå är väntetiderna långa. Vi får allt fler läkare samtidigt som antalet läkarbesök i princip är oförändrat år efter år. Vad är det för fel på sjukvården?
Ulf Angerås har en lång karriär som läkare främst inom kirurgi. Bland uppdragen finns jobbet som verksamhetschef för kirurgi Östra Sjukhuset i Göteborg 2001-2010 och medicinsk rådgivare inom Västra Götalandsregionen 2011-2015. Fn Ledamot i Patientskadenämnden ,Medicinsk Rådgivare. Han ska idagens podd försöka ge oss en förklaring till varför det ser ut som det gör.

Faktaunderlaget
Sjukvård är ett synnerligen komplicerat område att orientera sig i. Det vi som brukare i Västra Götaland är mest irriterade över är väntetider. Väntetider för att träffa läkare men också väntetider på operation och väntetider för återbesök. Det finns många olika synpunkter på vården. Vi som gör den här podden tycker fakta är väldigt viktigt i en diskussion om olika ämnen. Därför kommer här en redovisning av några av de källor vi använt för att få underlag för podden.
1) Vården i siffror är en jättedatabas från SKL, Sveriges kommuner och landsting som är en guldgruva för den som vill veta mer om sjukvården.
2) Mer om vården från SKL som powerpoint.
3) Socialstyrelsen håller reda på bland annat personalen inom sjukvården.
4) Från DN kommer förslag om hur man fixar sjukvården.
5) Och så en genomgång av köerna för operation.
6) GP:s ledarskribent Alice Teodorescu egna erfarenheter av sjukvården redovisas i en ledare.
7) Läkare inom primärvården har ett recept för att fixa primärvården.
8) DN gör en stor faktagenomgång om den svenska sjukvården

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress