Skandalerna har duggat tätt i Göteborg under våren. Vi skattebetalare äger nu Gobigas som är en anläggning som kostat 2000 mkr men nu ligger i malpåse. På Intraservice har man flugit runt om i världen utan underlag eller bra motiveringar. EM i ridsport slutade med en förlust på 50 mkr. För att hålla reda på förvaltningar och bolag finns de kommunala förtroendevalda revisorerna och auktoriserade revisorer. Men vad gör egentligen en förtroendevald revisor och kan man lita på att de kontrollerar sina partikamrater så noggrant som de borde. Vi pratar med Sven R Andersson i banksektorn i 33 år och sedan 14 år så kallad lekmannarevisor.
 

Fakta i frågan
Debatten om kommunala revisorer har funnits sedan de tillkom. Inga-Britt Ahlenius är en av kritikerna. Men det finns ett starkt försvar för deras verksamhet. Här finns en magisteruppsats som benar i problemen.
De professionella revisorerna ser sin ställning stärkas i den nya lagstiftningen
Här kan du läsa revisionsrapporterna gällande Göteborgs nämnder och bolag.
Och här kan du läsa om sågningen av Intraservice, dess styrelse och ledning.
Här kan du läsa om Stadshus AB moderbolaget för de kommunala bolagen.

Kontakta oss
Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress