Varför byggs det inte mer? Och hur kan nya hus bli så dyra? Måste de vara det? Och inte minst varför byggs det till största delen brf och inte hyresrätt.
Vår gäst den här gången är Joakim Arcari  VD på Botrygg AB i Göteborg.
Bolaget ingår i koncernen Botrygg AB som har ca 300 anställda, omsätter ca 1 000 Mkr Sammanlagt förvaltar koncernen ca 3 000 lägenheter.Under senare år har Botrygg producerat ca 500 lägenheter per år. Produktionen drivs i egen regi. Största satsningen i Göteborg görs i Frihamnen med 300 bostäder. 
20180225 

Fakta är viktigt för att förstå.
I dagens debatt om fake news och faktaresistens är det viktigare än någonsin att du ska kunna kolla källor och bilda dig en egen uppfattning. Därför kommer här ett antal länkar som ger en ytterligare fördjupning i diskussionen om byggandet.
1) SKL:s öppna jämförelser av planläggning och tidsåtgång för byggstart 
2) Debatt artikel i DN. Det är inte markpriserna som gör byggandet dyrt
3) Majoriteten stoppar billigt byggande i Stockholm. Styrelseordförande i BoTrygg AB.
4) Få vill bygga hyresrätt med investeringsstöd 
5) 1000-tals bostäder ska byggas i västra Göteborg, GP
6) SCB:s statistikdatabas om boende, byggande och bebyggelse
7) Tufft år väntar redan pressad bransch
8) Sverige har EU:s högsta byggkostnad