28) Public service i politikens tjänst
Media i allmänhet och public service i synnerhet är under attack från politiker i en rad länder som Polen och Ungern. Nu väntar man i England med spänning på vad som ska hända med BBC, public service urmoder och en förebild för många mediebolag världen över.
Premiärminister Boris Johnson verkar vilja banta budgeten rejält.
I Sverige har vi en pågående debatt om SVT:s och SR;s roll. Tidigare den här veckan har sverigedemokraterna, sveriges just nu största parti enligt opinionsmätningarna, i kulturutskottet föreslagit att chefer från svt och sr skulle komma till kulturutskottet för en diskussion om enskilda program. Det förslaget tillbakavisades av utskottet. 
För att samtala om medias ställning i allmänhet och public service i synnerhet har vi som gäst seniorprofessorn Lennart Weibull från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.
20200223

Kontakta oss

Har du ett ämne eller person du tycker vi borde bjuda in så låt oss veta.
Enklast når du oss på mail ulfojanne@gmail.com 
Vill du sponsra eller annonsera använder du samma mailadress
 

Faktabakgrund

BBC är under attack från den nya engelska regeringen
BBC kritiseras för att vara både höger och vänstervridet
Public service politiskt styrt i många länder
Så blev Polens public service en lögnfabrik
Rimligt att kritisera svt och sr
Debattartikel om hatpropaganda mot public service från (s)
Ett modernt public service nära publiken. Regeringens proposition med villkor för 2020-2025
Samlade kommentarer om regeringens proposition från radions Medieormen
Omni:s artiklar om debatten kring public service
Tidningsutgivarnas syn på public service
Näringslivet har ett eget medieinstitut
Journalistförbundet om moderaternas förslag kring public service
Förtroende för svenska nyhetsmedier efter utbildning och politiska sympatier enligt SOM-institutet
SOM-institutets public service mätningar. Användning, förtroende och attityder 1986-2018
SD vill diskutera enskilda program med chefer på svt, sr och ur
Svenskars och andra länders attityd till Kina
SVT om SD-kravet: "En gräns har passerats"